Bæredygtighedsforpligtelse

I Sekan Studio er vi forpligtet til at handle ansvarligt i både driften og udviklingen af vores virksomhed.

Derfor vil vi arbejde systematisk og dedikeret med ansvarlighed ved at integrere due diligence for bæredygtighed i vores forretningsprocesser.

Denne forpligtelse er baseret på internationalt anerkendte principper (OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FN's Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv), som er nødvendige for at opnå bæredygtig udvikling. Dette omfatter menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø (inklusive klima og biodiversitet) og antikorruption.

I vores arbejde med due diligence for bæredygtighed vil vi kortlægge og vurdere, hvor vi som virksomhed har de mest betydelige potentielle negative indvirkninger på mennesker, miljø og samfund i vores leverandørkæder. Vi vil håndtere de potentielle og faktiske negative indvirkninger, som vi forårsager, bidrager til eller er forbundet til gennem vores forretningsforbindelser, såsom vores leverandører.

Vi vil involvere vores leverandører og andre relevante organisationer/personer i implementeringen af due diligence for bæredygtighed.

Da arbejdet med ansvarlighed er en kontinuerlig proces, vil vi løbende udvikle vores tilgang og indsatser i forbindelse med due diligence for bæredygtighed.

Denne forpligtelse er godkendt af ledelsen, er tilgængelig på vores hjemmeside og kommunikeres både internt og eksternt.

Klager kan indgives via klage@sekanstudio.com